+421 (0) 950 354 844

REKLAMAČNÝ PORIADOK​

 1. Ak sa vyskytne na veci, ktorú zhotoviteľ čistil, pral, alebo akokoľvek inak upravoval, chyba, má objednávateľ (ďalej len zákazník) právo túto chybu v záručnej dobe reklamovať.
 2. Zákazník musí chybu na upravovanej veci reklamovať ihneď po jej zistení, najlepšie ihneď pri preberaní upravovanej vecí, najneskôr však do 5 dní od prevzatia veci od zhotoviteľa. K reklamácií musí zákazník predložiť doklad z registračnej pokladne, ktorý mu bol vydaný pri platbe za službu.
 3. Zákazník nesmie po zistení vady reklamovanú vec používať, upravovať, opravovať, čistiť, žehliť, ale priniesť v pôvodnom stave do zberne, v ktorej ju prevzal, v prípade dovozu do domu volať na rovnaké telefónne číslo ako pri objednávke služby.
 4. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má upravovaná vec pri preberaní zákazníkom , alebo ktoré zákazník zistil v záručnej dobe 5 dní a ktoré vznikli v dôsledku prevedenej úpravy zhotoviteľom.
 5. Zhotoviteľ zodpovedá aj za chyby, príčinou ktorých je chybovosť veci, ktorá má byť upravená, či nevhodnosť pokynov a požiadaviek zákazníka, pokiaľ ho na chybovosť veci  alebo nevhodnosť pokynov a požiadavok vopred neupozornil. Za upozornenie sa v takomto prípade považuje vyznačenie vád a rizík na zákazkovom liste, ktorý dostáva zákazník pri odovzdávaní odevu na čistenie.
 6. V prípade uplatnenia reklamácie zákazníkom u zhotoviteľa, vystaví zhotoviteľ zákazníkovi potvrdenie o prevzatí reklamácie. Zhotoviteľ musí reklamáciu riešiť okamžite a bezodkladne najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie zákazníkom. Ak je vec upravená chybne má zákazník na bezplatne odstránenie chyby v dohodnutej lehote, najneskôr do 5 dní od uplatnenia reklamácie.
 7. Zhotoviteľ týmto upozorňuje na chybovosť veci, ktorá má byť upravená a za ktoré nenesie zodpovednosť:
  • chyby upravených zákaziek, ktorých podstata spočíva vo vlastnostiach materiálu pred úpravou, ako je nedostatočná stálosť vyfarbenia v rozpúšťadle doporučenej údržby, ďalej porušenie farby poveternostnými vplyvmi a nosením na mechanicky viac namáhaných miestach ( predlaktie, golier, rameno od tašiek, sedacie časti a pod.), vyplavenie poškodenej farby v rozpúšťadle a tým spôsobenej nerovnomernosti zafarbenia po úprave,
  • chyby a poškodenia upravených zákaziek neoznačených výrobcom, alebo od zahraničných výrobcov, ktoré nie sú označené symbolmi údržby, alebo sú označené nesprávne,
  • zmena farby škvŕn alebo ich zvýraznenie po chemickom očistení, neodstrániteľných bez poškodenia materiálu,
  • nesprávna kombinácia použitých materiálov, lepidiel, ozdôb, spôn, zipsov, gombíkov vo vzťahu k odporúčanému spôsobu úpravy podľa symboliky údržby uvedenej na výrobku.

KONTAKTUJTE NÁS

HANDERKY.sk

Cesta k Vodojemu 209/9
010 03 Žilina, SR

 +421 (0) 950 354 844
ahoj@handerky.sk

   

Všetky práva vyhradené © 2020 HANDERKY.sk  |  WebKod